Det er alltid stas å knuse svenskene – være seg i nesten hva som helst. Men kanskje ikke når det kommer til snus? I følge Snusinfo.no snuser nemlig de norske jentene, svenske jenter i senk. Det til tross for at Sverige regnes som snusens hjemland.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hele 17 prosent av norske kvinner mellom 16 og 24 år snuste i 20161. Til sammenligning viser Tall fra Statistiska centralbyrån at tilsvarende tall for kvinnene i vårt favorittnaboland er på kun 2 prosent2.

Oppsiktsvekkende

Tord Finne Vedøy, forsker i avdeling for rusmiddelforskning i Folkehelseinstituttet, sier han synes forskjellene mellom Sverige og Norge er oppsiktsvekkende. Han mener det er merkelig at svenske kvinner ikke har tatt opp snus på et tidligere tidspunkt, med tanke på at Sverige er et av verdens mest likestilte land.

– Etter en kraftig økning i snusbruk blant norske unge menn, begynte etterhvert også norske kvinner å snuse. Det selv om andelen røykere var svært lik, noe som kan tyde på at det er noen sterke kjønnsmessige føringer på bruk av snus i Sverige og at snus fortsatt er tett knyttet til mannlige aktiviteter samtidig som sigaretten kanskje symboliserer noe kvinnelig, sier han.

Mindre, men fortsatt store snusforskjeller blant de litt eldre

Ser vi på tallene for kvinner mellom 25 og 34 år, er forskjellene fortsatt store, mens 15 prosent av norske kvinner i dette alderssegmentet snuse i 2016. Tilsvarende tall hos svenske kvinner i samme segment viser kun 6,9 prosent.

– Den mest opplagte forklaringen på forskjellene er at de svenske kvinnene i mindre grad bruker snus som et substitusjonsprodukt for sigaretter, noe som leder oss til et mer grunnleggende spørsmål om kjønnsroller og tobakksbruk, sier Tord Finne Vedøy.

Mer vanlig å røyke blant svenske kvinner

Det å være best på snusing er kanskje ikke noe å slå seg på brystet for. Eller? Som Tord Finne Vedøy er inne på, så kan det se ut som svenske kvinner i mindre grad bruker snus som en et substitutt til røyk. For svenske jenter slår faktisk norske når det gjelder røyking. Noe som det kanskje er enda mindre grunn til å slå seg på brystet for? I 2016 røyket åtte prosent av svenske kvinner mellom 16 og 24 år. Det tilsvarende tallet i Norge er på 2 prosent. I segmentet 25 til 34 år røykte 9,9 prosent av svenske kvinner, mens tilsvarende tall for Norge er på 8 prosent.

Snus er et godt alternativ til sigaretter

Ingrid Fuglår er en av mange unge norske kvinner som snuser eller har snust. Selv har hun lagt snusen på hylla, men mener likevel at snus er et godt alternativ til sigaretter. Hun fikk spørsmål om hvorfor hun tror norske jenter snuser mer enn sine søstre i Sverige. Da svarte hun at hun tror svenske kvinner er mer forfengelige.

– Det blir selvsagt litt gjetting. Men det er i hvert fall sosialt akseptert å snuse i min omgangskrets selv du er jente. Men det er viktig å huske på at det ikke er mange år siden det var motsatt. Jeg har også inntrykk av at sigaretter er mer akseptert blant svenske jenter enn det er blant norske, sier hun.

Er du blant dem som tror at snus inneholder glass? Det gjorde våre unge snusere også.