Det er ingen enkel sak å finne ut hvilken av russefargene en skal bruke på dressen/buksen sin i russetiden. Det var før i tiden farger gitt ut i fra studieretning, men tider forandrer seg og i dag står russen relativt fritt til å selv velge hvilken russefarge de ønsker å være.

 

De forskjellige russefargene

I april og mai måned kryr det av fargerike avgangselever i Norges gater. Du kan se dem vandre på småveier og i norske byer og du kan se dem i forbifarten rullende i bussene og vanene sine gjennom Norges ellers trygge gater. Kledd i ikoniske russedresser og busker i forskjellige farger, med alt mulig-rart av trykk på seg.

 

Tidligere høytidelige farger

Hvilken farge russen spradet rundt i hadde mer å si før i tiden. I dag er det nærmest normalt at russ på gruppe kler seg i samme farge uten å gå studieretningen fargen hører til.  Russ i dag har friheten til å selv velge hvilken farge de ønsker å bruke i russetiden. Etter mange spørsmål knyttet til tilhørighet og ønsker om å være annen farget russ i russetiden har minsket høytideligheten russefargene hadde tidligere.

 

Rødruss

 

Rødrussen var den første av russefargene som ble brukt for å markere den festende avgangseleven. Tradisjonelt sett er det elevene som har oppnådd en generell studiekompetanse som blir rødruss i russetiden. Men elever ved andre linjer som også fører til studiekompetanse som idrettsfag, musikk, dans og drama, naturbruk og medier og kommunikasjon får også være rødruss i russetiden.

Blåruss

 

Blårussen er tradisjonelt sett elever som går service og samferdsel, eller studiespesialiserende med økonomifag. Opprinnelig var det bare de som gikk service og samferdsel som ble blåruss, men dette ble endret av elevene ved Høgskolen i Kristiania i 1917 til at det også skulle inkludere studiespesialiserende med økonomifag. De første blåruss-luene kom i 1916, men blårussens føde-år regnes fra året da gymnas med økonomifag ble tre-årig.

 

 

Svartruss

 

Svartrussen viser til en utdannelse innenfor yrkesfaglige linjer utenom service og samferdsel. Av disse er det da elektrofag, bygg og anlegg og design og håndverk som blir svartruss i russetiden.

 

 

Grønnruss

 

Grønnrussen er tradisjonelt sett elever som har gått en skole innenfor landbruk og naturbruk. Disse var tidligere svartruss men grønnruss-ordningen kom i 1995 for å skille yrkesfagene fra hverandre.
Grønnruss var på 1960-tallet avgangselever ved realskolene et skoleslag som ble nedlagt i 1968 og overtatt av den obligatoriske ungdomsskolen som da ble innført.

 

Rosaruss

Rosarussen er blant de absolutt søteste og mest uskyldige i russeverden. Rosaruss er betegnelsen på de eldste barna i barnehagen, altså dem som begynner på skolen til høsten. I likhet med voksenrussen er dette avgangstrinnet selv om barna ikke har kommet like langt i utdanningsløpet.

 

 Varierende tradisjoner på landsbasis

Andre steder i landet har annerledes tradisjoner. I Bodø og Stavanger f.esk. er det vanlig at yrkesfag er blåruss med diverse tilbehør som deler de forskjellige linjene. Dette kan være hvite kåper og bukseseler vs bukse eller lignende differanser.

 

Det vil lønne seg å tenke smart. Ikke la russetiden bli en gjeldsfelle.