Annonse

Å mase seg til sex kan føre til en straffbar handling. Hvis du fortsetter å mase om sex etter å ha blitt avvist, kan du være i ferd med å krenke den andres grenser. I tillegg kan du være i ferd med å bryte loven. Masing om sex kan oppleves som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsomt og truende for den som utsettes for det. Dette er seksuell trakassering etter likestillingsloven §13, og det er ulovlig.

Selv om det ikke kan bevises i en domstol at det ikke forelå et samtykke, så bør «maseren» være klar over at det kan oppleves som truende hvis en full person som er fysisk sterkere og veldig pågående maser om sex. Blir det veldig intenst og masingen fortsetter er det vanskelig å si stopp og komme seg unna. Den som utsettes for dette kan oppleve det som et overgrep.

Visste du at:
– Straffeloven (§ 291) definerer voldtekt som:

– seksuell omgang ved vold eller truende atferd.
– seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
at man ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.

– Seksuell omgang kan være samleie, innføring av fingre i vagina eller endetarmsåpningen, slikking av kjønnsorganer, eller gni penis mot noens mage.
– Voldtekt kan straffes med fengsel inntil 10 år strl § 291.
– Seksuell lavalder i Norge er 16 år. Hvis du vil vite mer om dette kan du lese på ung.no

Top