For noen blir kjøp av russebuss en bitter erfaring. Uten førerkort for buss, får man ikke en gang prøvekjørt det mange tonn tunge kjøretøyet som skal bli gjengens festlokale. Hvordan kan man sikre seg best mulig?

– Russen bør være ekstra nøye når de skal kjøre russebil eller russebuss. Når du ikke engang kan prøvekjøre er det viktig å få hjelp til å vurdere tilstanden på kjøretøyet, sier Mie Skard fra Tryvannfestivalen.

Trygg russefeiring

Russefeiringen skal være trygg og fin. Spesielt viktig er det å ta alle forhåndsregler når det gjelder trafikksikkerhet ved kjøp og ombygging av russebiler og russebusser. Det er også viktig å passe på at man ikke blir lurt ved kjøp og salg og at ombyggingen gjøres etter gjeldende regler og retningslinjer. Trafikkstasjonene kan veilede i regelverket og bidra med nyttige tips når det gjelder kjøp og salg og ombygging.

Andreas Barreth jobber til dagelig for Tryvannfestivalen og Duggis. Han har mye kunnskap rundt kjøretøy og har gode råd til russen.

– Mange ønsker å sette sitt eget preg på kjøretøyet. Statens vegvesen kan veilede om muligheter og begrensninger for tekniske løsninger innenfor kjøretøyregelverket. Jeg anbefaler alle å ta kontakt med en trafikkstasjon før ombyggingen påbegynnes, så unngår dere å legge ned mye tid i noe som kanskje ikke blir godkjent, sier han.

Kjøp og salg

Er den du kjøpet kjøretøyet av faktisk eier av kjøretøyet? Sjekk tidligere eiers legitimasjon, og at det samsvarer med salgsmelding og vognkort del 2. Sjekk deretter at av kjøretøyet er i samsvar med vognkortet. Sjekk antall sitteplasser, understelsnummer, og kjøretøyet har godkjent tilhengerfeste etc. For buss skal det fremkomme i vognkortet om kjøretøyet er godkjent for taklast eller har godkjent tilhengerfeste. Ta kontakt med en trafikkstasjon dersom du er i tvil.

  • Er den du kjøper kjøretøyet av faktisk eier av kjøretøyet?
  • Er kjøretøyet i samsvar med vognkortet?
  • Undersøk kjøretøyet for å avdekke feil og mangler. Gjerne i samråd med en fagperson.
  • Undersøk om det er utstedt en kontrollseddel (mangellapp) på kjøretøyet om feil og mangler som må utbedres.
  • Har kjøretøyet vært inne til EU-kontroll?
  • Er kjøretøyet fri for heftelser?
  • Kjøper du et avskiltet kjøretøy? Ta kontakt med en trafikkstasjon for å vite hva du må gjøre for å få vognkort og kjennemerker.
  • Skal du være sjåfør? Sjekk at du har lov til å kjøre bussen/bilen.

Du kan få vite hvem som eier kjøretøyet, teknisk informasjon om kjøretøyet og opplysninger om siste og neste EU-kontroll via kjøretøyopplysninger. For mer informasjon om hva du bør tenke på ved kjøp av russebuss eller russebil anbefaler vi deg å besøke Stagens vegvesen.

Unngå å havne i gjeldsfelle etter RT. Les her.