Annonse

Å spre nakenbilder av andre
Å spre seksualiserte bilder av noen på sosiale medier eller på andre måter, er straffbart etter straffelovens § 266.
De som utsettes for dette risikerer at intime bilder spres til en stor og ukjent krets av personer som kan misbruke bildene. En slik spredning vil være vanskelig å stoppe og det er en vedvarende og grov integritetskrenkelse.

Visste du at:
– Hvis personen som det spres bilde av er under 18 år er det enda mer alvorlig fordi man etter straffelovens § 311 regnes som barn. Det vil da være et bilde som seksualiserer barn.

Å sende dickpics og nudes av seg selv

Å sende dickpics og nudes av seg selv til noen som ikke ønsker det, vil være seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13, og er ulovlig.
Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er krenkende, nedverdigende eller plagsomt.

Det er den som mottar det som bestemmer om man opplever det som seksuell trakassering. Du kan ikke vite om bildet er uønsket for den du sender det til, med mindre du har spurt om det er greit. Å sende dickpics/nudes til kolleger i arbeidslivet vil faktisk kunne være oppsigelsesgrunn.

Hvis du ikke har samtykke fra den du sender til, går det under det som i straffeloven §298 heter seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke.

Å ta nakenbilder, eller seksualiserte bilder av andre uten samtykke
Å ta film eller bilder av folk som er intime, har sex eller er nakne fordi de tisser, kan være straffbart etter straffeloven § 266. Det vil også være seksuell trakassering, og det er ulovlig.

Top