Annonse

Se for deg følgende situasjon:
- Jeg har kjempelyst til å ha sex
- Jeg har kjempelyst på kongla
- Jeg og/eller du er full
- Jeg har ikke tenkt noe spesielt på hvordan du viser at du har lyst, eller ikke lyst
- Jeg har mast så lenge at jeg konsentrerer meg om resultatet, og glemmer å følge med på din respons og reaksjoner

Når vi har veldig lyst på sex, kan noen av oss bli masete og prøve å overbevise den andre om å bli med. I slike situasjoner kan to personer oppleve det som skjer veldig forskjellig. Resultatet kan bli et overgrep.

Den ene har kjempelyst og prøver seg helt til det går, mens den andre ikke blir hørt. Den som ikke blir tatt hensyn til kan miste kontroll over situasjonen.

Se for deg den andre parten i den samme situasjonen:
- Jeg har avvist deg mange ganger, men det har ingen betydning, du er bestemt på å få det som du vil, uansett hva jeg gjør
- Jeg har «brukt opp» de verktøyene jeg har for å si nei
- Jeg har ikke kontroll og kommer ikke unna. Ingen andre er her, det er bare oss to
- Jeg lurer ikke lenger på hva som kommer til å skje, men hvordan
-Best case scenario er at jeg bare lar det skje, uten protest. Worst case scenario er at du begynner å true eller bli hardhendt hvis jeg protesterer 

Enkelte vil i en slik situasjon oppleve at de «fryser». De er ikke er i stand til å gjøre fysisk motstand fordi kroppen er paralysert. Dette er en type kroppslig reaksjon som kan komme som en automatisk respons på truende eller skremmende hendelser.

Husk: Å prøve seg på samme person flere ganger, betyr at den andre allerede har vært avvisende. Å fortsette å prøve, er å ignorere det den andre vil. Det er å gå over vedkommendes grense.

Top